søndag 4. mars 2012

Dette var interessant!

En av de store utfordringene med å bruke ulike digitale verktøy som eks. blogging, bruk av bilder, musikk og tekstproduksjon vil være plagiering, opphavsrett, kildebruk. Rett og slett etikk og nettvett!
Det er her utfordringene ligger og som bla.Øystein Sæbø ved UiA/Nyweb formidler; "Her blir det viktig å jobbe med holdninger og bevissthet".

Forstår at jeg må gå nærmere inn på dette temaet med mine elever Det blir et viktig fokusområde når vi skal jobbe videre denne våren med bloggingen. Dette var for meg nyttige nettsider;  www.delrett.no, www.nettvett.no og ikke minst http://creativecommons.no/ .

mandag 13. februar 2012

Er i gang!

Joda, nå er både klassebloggen (helseihsa.blogspot.com) og elevenes fagblogg(oppsummeringsblogg) oppe og går. Elevene har levert de inn for "godkjenning" på Its før de denne uken skal kommentere hverandres blogg. De har jobbet konsentrert og vært konstruktive i løsningene av oppgavene. Morsomt å observere hvordan de har jobbet med språket i bloggen sin.

onsdag 25. januar 2012

Digital kompetanse nedfelt i målene på HS

GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER
"Å kunne bruke digitale verktøy i helse- og sosialfag inneber å utføre ulike arbeidsprosessar, vurdere energi- og næringsinnhald i måltid og framstille informasjon. Ved hjelp av digitale verktøy er det òg mogleg å søkje, hente og oppsummere relevant informasjon."

FRA HELSEFREMMENDE ARBEID
"Setje saman enkle måltid og vurdere energi- og næringsinnhaldet i tråd med tilrådingar om eit sunt kosthald frå helsestyresmaktene".

Det kommer tydelig frem at det digitale verktøyet skal brukes i programfaget helsefremmende arbeid og konkret nevnt hvordan i de generelle ferdighetene.
Elevene har ulike oppgaver innenfor faget helsefremmende arbeid der de er avhengige av programmet "Mat på data" for å vurdere energi- og næringsinnholdet i eget inntak og vurdere det opp mot aktuelle anbefalinger.
Se http://matportalen.no/verktoy/mat_pa_data/
Elevene framstiller informasjonen de innhenter ved å lage brosjyrer på "Microsoft Publisher".
Den nye metoden vi startet opp med på nyåret innebar at elevene skulle lage en video der svarene på en oppgave om næringsstoffer skulle presenteres gjennom lyd og bilder. 

Her kjente jeg virkelig på at jeg "kastet meg uti ukjent farvann".  "Vi rodde oss i land." og det ble mange kreative og innholdsrike videoer (derav noen med barnesykdommer)......

De siste årene så har det blitt flere aktive brukere av det digitale verktøyet på vår skole.  Det er nok mange grunner til det. Buskerud fylke og skolen la sine strategiplaner  og etter at de bærbare maskinen ble et "fast" inventar på elevenes bord ble lærers digitale kompetanse "satt på prøve".


Fra 2006-2011var det fylket som tok hovedansvaret med kompetanseutviklingen, mens den siste planen la et større ansvar på hver enkelt skole. 

"I den nye planen plasseres hovedansvaret for kompetansetuvikling og deling av god praksis på skolene. Fellesarenaen IKT-forum videreføres og utvikles, og IKT-pilotene og IKT-forum gis et tydeligere mandat. Fagnettverkene er arena for deling av kompetanse i bruk av digitale læremiddel og verktøy i fag. Samtidig forstås pedagogisk IKT og læringsstøttende vurdering som en integrert del av elevens samlede læringsprosess, enten den foregår i klasserommmet eller utenfor, med digitale eller analoge verktøy, alene eller sammen med andre. Planen vektlegger lærerens rolle som leder av læringsprosesser og elevens behov for læringsstrategier i digitaliserte læringsmiljø."

Strategiplan pedagogisk IKT 2011- 2014
(http://www.bfk.no/getfile.aspx/document/epcx_id/4634/epdd_id/5054)


På min arbeidsplass har eks flere tatt videreutdanning i IKT, alle lærerne har deltatt på ulike workshops som skolen har arrangert (både med eksterne og interne kursholdere) og vi har blitt flinkere til å dele erfaringene vi har hatt i klasserommet med bruk av det digitale verktøyet.
Så vi er i gang og som Ola Erstad sier så må "digital kompetanse sees i sammenheng med generelt utviklingsarbeid- og erdringsarbeid".

tirsdag 24. januar 2012

Min første klasseblogg

Ok-jeg kaster meg uti det! Har blitt enig med meg selv at jeg skal gå igang med en klasseblogg i faget  helsefremmende arbeid. Tror det kan være et greit fag å starte "blogging" i. Har fundert på hvordan den skal se ut for å fenge elevene mine. Jobber med saken...... Følg gjerne http://helseihsa.blogspot.com/

De skal også lage hver sin oppsummering og refleksjonsblogg. Ukentlig tenker jeg de skal summere opp vha tekst og bilder hva de har lært....Ja, noe sånt.
 Mest overrasket ble jeg da noen elever ikke var spesielt positivt ivrig til denne metoden som jeg skrøt oppi skyene. Uansett-jeg starter til uken!

torsdag 5. januar 2012

«Å være på nett» med dagens elever er en viktig faktor for at elevene skal opprettholde sin motivasjon for læring. 
Derfor har jeg en utfordring! 

 
·      Må jeg lage en facebook-side med elevene for å være sikker på at de får den informasjonen de trenger?

·      Må jeg bruke metoder som innebærer at elevene må lage blogg?


·      Må jeg legge inn en video på oppslagstavla på It`s learning for å vekke nysgjerrigheten til eleven på et nytt tema?
·       Må jeg i stede for å be elevene lage power point-presentasjon lage en video-presentasjon ved hjelp av sin i phone eller andre hjelpemidler?

Det er ikke sikkert jeg må alt dette, men jeg er villig til å prøve og jeg er motivert for å gjøre det.


Kari Smith, professor ved institutt for pedagogikk ved UiB sa på et foredrag:
« Det å være en profesjonell lærer er utfordrende. Undervisning er komplisert. Det handler ikke bare å fylle på med kurs, men det handler om å endre adferd».


Det er nettopp det det handler om, tenker jeg!
Derfor er jeg også igang med min første blogg. Mange spørsmål dukker opp mens bloggen lages.
- Kan det å lage en blogg være en metode som elevene kan bruke?
- Vil elevene lære fagstoffet bedre ved å lage blogg?
- Er det lettere å være bevisst på noen av de grunnleggende ferdighetene når en lager og kommenterer andres blogg?
- Hva med vurdering for læring; kan blogg på en eller annen måte brukes til det?

Tror jammen elevene og jeg skal lage og bruke en fagblogg!